Hivatal

Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalt Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu községek önkormányzatai hozták létre.

 

Feladatköre:az önkormányzatok működésével, az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével és végrehajtásával, valamint a polgármester és jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában való közreműködés.

 

Név: Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

Postacím: 9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Telefon: 06 94/534-006

E-mail:info@alsoszolnok.hu

 

Ügyfélfogadási idő (2023. november 1-jétől):

 

Hétfő: nincs ügyfélfogadás

Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:00

Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: nincs ügyfélfogadás


 

 

A hivatal szervezeti felépítése:

 

Szukicsné Skaper Mónika (jegyző)

Telefon: 06 94/534-008

Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpont szerint 

 

 

Önkormányzati- és igazgatási csoport:

 

 

Klujber-Fekete Anett (igazgatási ügyintéző)

- Képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyintézés (Kétvölgy, Orfalu), Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Kétvölgy, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu működésének adminisztratív támogatása, birtokvédelmi ügyek, környezetvédelmi ügyek, köznevelési, közművelődési feladatok, kereskedelmi-, telepengedélyezési ügyek

 

Telefon: 06 94/534-036

 

 

Bajzekné Horváth Judit (igazgatási ügyintéző)

-Hagyatéki ügyek, szociális ügyek, anyakönyvi ügyek, népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok, gyámügyek, Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szakonyfalu működésének adminisztratív támogatása, közfoglalkoztatás, falu- és tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos ügyintézés

 

Telefon: 06 94/534-031

 

 

 

Szántó Anna (igazgatási ügyintéző)

-Képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyintézés (Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu), Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Felsőszölnök működésének adminisztratív támogatása, állategészségügyi-, tűzvédelmi-, munkavédelmi-, katasztrófavédelmi ügyek

 

Telefon: 06 94/534-031

 

 

Mirkovics Dávid (igazgatási ügyintéző)

-Titkársági feladatok, pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés, iratkezelés, termőföldre vonatkozó adásvételi és haszonbérleti ajánlatokkal kapcsolatos ügyintézés

 

Telefon: 94/534-006

 

 

Személyügy és humánerőforrás:

 

Németh Tímea (adóügyi ügyintéző)

-Adóigazgatási ügyek Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu községi önkormányzatok vonatkozásában, személyzeti ügyek, adó- és értékbizonyítvány kiállítása

 

Telefon: 06 94/534-036

 

 

Pénzügyi csoport:

 

Labricz Józsefné (pénzügyi csoportvezető)

-Alsószölnök Község Önkormányzata, Kétvölgy Községi Önkormányzat, Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal, Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Kétvölgy pénzügyi, gazdasági feladatai

 

Telefon: 06 94/534-034

 

 

Bregovitsné Gyomai Mariann Tímea (pénzügyi ügyintéző)

- Szakonyfalu Község Önkormányzata, Orfalu Községi Önkormányzat, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szakonyfalu, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalupénzügyi, gazdasági feladatai

 

Telefon: 06 94/534-034

 

 

Takácsné Székely Melinda (pénzügyi ügyintéző)

-Felsőszölnök Község Önkormányzata, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Felsőszölnök pénzügyi, gazdasági feladatai

 

Telefon: 06 94/534-034