Rendeletek

a falugondnoki szolgálatról

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

a köztemetőről és a temetkezésről

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló a 1/2007 (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

a közművelődésről

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

a településkép védelméről

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

a temetőről és a temetkezés rendjéről

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

a talajterhelési díjról

a helyi adókról

a szociális ellátások szabályairól

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

az avar-és kerti hulladék égetéséről

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról

Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös hulladékgazdálkodási tervéről

az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról

falugondnoki szolgálatról

a lakásépítés és -vásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról

a község címerének és zászlajának alapításáról valamint használatának rendjéről